עמודי השלום


עמודי השלום -
זהו מיזם עולמי, שהחל על ידי מסהיסה גוי מיפן, אשר הקדיש את חייו להעברת המסר: "ישרה שלום עלי אדמות", במטרה לסייע ביצירת שלום עולמי.

ניתן למצוא את עמודי השלום בכל יבשת מסביב לעולם, במרכזי ערים, ליד בנייני עיריות, בתי ספר, מקומות תפילה, פארקים וגנים ומעתה בבתי הספר "הדר השרון" "ואל נגאח" שבטירה.

העמודים נתרמו על ידי: "העמותה להנצחת בת-חן שחק ז"ל"
והקרן לסובלנות דתית (CRT), סרסוטה, ארה"ב
Comments