אודותנו‏ > ‏

דרכי התקשרות עם מורים

קישור לקובץ ובו מידע על דרכי תקשורת עם צוות ביה"ס
https://docs.google.com/document/d/1bHheqZ4U19eUWxv7k9retrufxbSemR_NUyDFP4O8ctQ/edit?usp=sharing

Comments