לוח צלצולים

8:15-9:05 - שעור ראשון
9:05-9:45 - שעור שני

9:45-9:55 - הפסקת אוכל
9:55-10:15 - הפסקה ראשונה

10:15-11:00 - שעור שלישי
11:00-11:45-שעור רביעי

11:45-12:00 - הפסקה שנייה

12:00-12:45- שעור חמישי
12:45-13:30 - שעור שישי

13:30-13:40- הפסקת אוכל
13:40-14:00 -הפסקה שלישית

14:00-14:45 - שעה שביעית

Comments