מרכז תיעוד

תוכנית עבודה בשילוב עם מרכז התיעוד לישובי גוש תל-מונד
"עם שאינו מכיר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"(יגאל אלון)

מרכז התיעוד משתלב בתכניות הבית ספריות של כל בתי הספר היסודיים בגוש תל-מונד בתחומים: מולדת, חברה, ציונות ואזרחות, תלמידים מכל השכבות מבקרים ולומדים נושאים הקשורים לעבר שלנו לתולדות הגוש לפי הפירוט הבא:

בכיתה ב': מכירים הילדים את שבעת הבתים הראשונים של תל-מונד, ביניהם "בית הלורד"- בית פרטי שהפך לבית ציבורי ומשמש כיום כמרכז תיעוד ומוזיאון, המספר את תולדות גוש תל מונד. את צריף הראשונים ביתם של החלוצים, המייסדים.

בכיתה ג' : נחשפים התלמידים להווי חיי הילדים בתקופת ראשית היישוב. לאורח החיים של פעם לסיפורו של בית הספר בעבר - בית ספר משותף לכל יישובי גוש תל-מונד: מהקרון לצריפים ועד למבנה קבע במרכז היישוב. מיקומו של בית הספר בקהילה- כמרכז חינוכי ותרבותי לכל יישובי הגוש. ביקור נוסף מאפשר לילדים להכיר את הענף המרכזי שהיווה את הבסיס הכלכלי בגוש תל-מונד- הפרדס, להתייחס לשינויי סביבנו ולשינויים בהתנהגות הכלכלית לאורך זמן.

בכיתה ד' : משתלבים התלמידים בנושא העיקרי והוא "היישוב שלי" – גוש תל-מונד. לאורך מספר מפגשים במרכז התיעוד לומדים התלמידים את סיפור תולדות היישוב מבראשית: חזונו של הלורד מלצ'ט הוא אלפרד מונד, ייסוד תל-מונד. חזונם של החלוצים וראשית ההתיישבות המושבית. קשרי הגומלין בין המושבים והמושבה תל-מונד. התפתחות הגוש והשינויים שחלו בו לאחר קום המדינה ועד ימינו.

בכיתה ה' : נחשפים הילדים לפרשיות היסטוריות בגוש תל-מונד בנושא ביטחון והגנה, מראשית ההתיישבות בגוש בשנים 1929-30, ועד קום המדינה : היחסים עם שכנינו הערבים לטוב ולרע, מאורעות 1936-39 הנוטרים, ההגנה, מכון "סלע"- אחד ממפעלי תע"ש במחתרת שפעל ביישוב ותפקידו במערך ההגנתי טרום מדינה.

בכיתה ו' : מתוודעים התלמידים למציאות בארץ ערב הקמת המדינה סיפורו של יישובנו בתקופת מלחמת העצמאות. קרב טירה 13/5/1948 הקרב על הבית.

הקשר עם מרכז התיעוד תורם ללימוד מוחשי, חוויתי ועניני של תולדות היישוב שלנו וכך מחזק את השורשים, הקשר והאהבה למקום, האהבה לארצנו מתוך שייכות והתחברות.

"עברנו הוא לא רק מאחורינו אלא בנו, בתוכנו" (דוד בן גוריון)

אתר מרכז תיעוד- http://www.rishonim.org.il/telmond/
Comments