מי זכאי לשילוב?

מיהם התלמידים שניתן לכלול בתכנית השילוב?

 

בסעיף 4 לחוזר מנכ"ל תשסח/3 (ד) מוגדרת אוכלוסיית היעד של תכנית השילוב ככלל התלמידים בגיל חינוך חובה (החל מגיל 3 ועד סוף חטיבת ביניים), במוסדות חינוך רשמיים והן במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים בכל המגזרים. כן נקבע כי ועדות השילוב המוסדיות יידונו בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כדלקמן:

א.    תלמיד בעל לקות משמעותית שיש לגביו מסמך קביל שנקבע על ידי גורמים מקצועיים בלבד (דהיינו אבחון של פסיכולוג או פסיכיאטר חינוכי               מוכר).

ב.     תלמיד שהוחלט בועדת השמה או ערר שהוא ילמד במסגרת חינוכית רגילה, בליווי הוראות בדבר שילובו.

ג.      תלמיד שהועבר ממסגרת החינוך המיוחד למסגרת חינוך רגילה על פי חוות הדעת המקצועית של בית הספר ובהסכמת הוריו.

ד.     תלמיד שיש לגביו חשד סביר לקיום לקות משמעותית והוא נמצא בתהליכי אבחון והערכה. ועדת השילוב רשאית לדון בעניינו ולהכלילו בתכנית           השילוב למשך אותה שנת לימודים ועד לקבלת מסמכי אבחון.


 

Comments