שפה

תמונות מספרות"למד את שפתך טוב ושלוט בה היטב
ויהיה לך את המרכיב הראשון לחיים." 
                                          אדוארד מורו


      עידוד קריאה                                  כותבים ומספרים


החינוך הלשוני

תמונות מספרות