תרגיל בטחון

פורסם: 24 ביוני 2014, 4:47 על ידי: הדר השרון מנהל
תרגיל ביטחון בית ספרי
פינוי בזמן שרפה
13/5/2014 בשעה 10:30 לפרטים נוספים : הנחיות לתרגיל בטחון

Comments