מרחב לשעת חירום בי"ס הדר השרון .
 במצב חירום הכנסו למרחבי הכיתות שלכם והתעדכנו.
כמו כן מומלץ לשמור על קשר עם המחנכת והחברים באמצעות הפורום הכיתתי.
       
    http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/LMS/MeidaLshatCherom/pikudoref.htm              http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/LMS/MeidaLshatCherom              http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/LMS               http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/HomePage.htm  
          
    http://merkaz.tikshuv.org.il/mod/tab/view.php?id=4217             http://math.galim.org.il/                              http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx             
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
             

עדכוני חירום ממטה משרד החינוך - כיתה א

עדכוני חירום ממטה משרד החינוך - כיתה ב

עדכוני חירום ממטה משרד החינוך - כיתה ג

עדכוני חירום ממטה משרד החינוך - כיתה ד

עדכוני חירום ממטה משרד החינוך - כיתה ה

עדכוני חירום ממטה משרד החינוך - כיתה וComments