תכנית פעילות לקידום תהליכי הוראה-למידה בתחום השפה האנגלית

אנחנו ,צוות האנגלית ,שואפות ליצור עבור התלמיד סביבת לימוד מאתגרת
ובעלת תכנים מעניינים, רלוונטיים ועכשווים, על מנת לגרום לתלמיד לפתח עניין
 בשפה האנגלית מחוץ לכותלי הכיתה.
בנוסף לכך אנו שואפות לחינוך ללקיחת אחריות משותפת על תהליך הלימוד.
אנו מאמינות כי על כל תלמיד להיות מודע לתהליך הלמידה ולמטרות הלימודיות בכל רגע נתון,
כמו כן זוהי זכותו של כל תלמיד ללמוד ברמה התואמת את יכולתיו ומותאמת לצרכיו האישיים.
צוות האנגלית יתרכז השנה בהוראה דיפרנציאלית בכיתות ד-ו , יושם דגש על תכנון שבועי עפ"י מרכיבים המתאימים לשונות בין הלומדים.
כמו כן, יושם דגש על קידום בשטף הקריאה באמצעות עידוד התלמידים לקריאת ספרים והשאלת ספרים מחדר אנגלית.
לשיפור הקריאה באנגלית יוקדש זמן בעבודה פרטנית. במהלך השיעורים נקדיש זמן לכתיבה בנושאים שונים. התלמידים יכינו פרויקטים בעקבות למידה ויציגו את הפרוייקטים לצורך פיתוח שפה מדוברת .הפרוייקטים יוצגו גם על לוחות אנגלית.
במהלך השנה תתקיימנה פעולות חווייתיות לקידום השפה האנגלית, העשרה לקראת חגים, תחרות איות, והפסקה פעילה בנושא אנגלית .                                   
Comments