חלון לחינוך הלשוני בבית ספר הדר השרון שנת תש"ף 

 
המטרה המוצהרת של מערכת החינוך היא קידום הידע והמיומנויות של תלמידי בית הספר, משמע, טיפוח טווח האוריינויות שלהם בתחומי הדעת השונים. 
בשנים האחרונות מתחזקת ההכרה שאחד התנאים ההכרחיים להשגת מטרה זו הוא פיתוח כישורי שפה (אוריינות שפה) שיקדמו תהליכי הוראה למידה במקצועות הלימוד השונים. לימוד התפקודים האורייניים בתחום החינוך הלשוני, בעיקר קריאה וכתיבה, אינו מצטמצם ליסודות הקריאה בלבד, אלא כרוך בהתמודדות עם מגוון רחב של טקסטים, לאורך כל שנות הלימוד בבית הספר היסודי ואחריהן. 

"קריאה וכתיבה יעילות נתפסות כפעולות קוגניטיביות מוכבות המופעלות בהקשר ברור ללומד המודע לעמדותיו ולתפיסותיו, למטרת הקריאה או הכתיבה, לסוג הטקסט ולנסיבות (וולף, הלוי-דרזנר, 2001).
 
בית ספר "הדר-השרון" מאמין בטיפוח הכשירות הלשונית, ביצירת אפשרויות לשיחה, קריאה וכתיבה של מגוון טקסטים כתובים ודבורים, מסוגות שונות ורבות, למטרות שונות מעולמות שיח שונים. 
כל אילו עומדים בקנה אחד עם מטרת העל של משרד החינוך: קידום הישגים לימודיים, איכות חינוכית וצמצום פערים . 

לצורך השגת מטרה זו נכתבה בבית הספר תכנית עבודה בשפה הכוללת מספר יעדים ופורטת אותן לפעולות יישומיות, אליהן מכוון הצוות החינוכי של בית הספר : 

הכשרת מורים 
: 

הצוות המקצועי ישתתף בהשתלמויות שונות בתחום השפה וכמו כן, יודרך וילווה בתהליכי הוראה למידה ע"י מדריכות שפה שיגיעו לבית הספר למטרות קידום למידה ולפיתוח מקצועי. 

הקצאת משאבים : 

חלוקת שעות שפה אותן מלמדת מורה אחת בכל כיתה על פי דרישות משרד החינוך.
·       שכבות ג-ה יקבלו 3 שעות פרטניות שבועיות לכל כיתה, על ידי מורות השפה, במסגרת שעות פרטניות של אופק חדש. זאת על מנת לתת מענה דיפרנציאלי ללומדים ולקדם את התלמידים ברבעונים הנמוכים.
·       שעות תגבור לשכבות א – ב על פי הנדרש בהתאם להנחיות משרד החינוך: 10 שעות לכל אחת מכיתות א ו-5 שעות לכל אחת מכיתות ב.
תהליכי הוראה לקידום השפה : 

נבנה תכניות לימודים שכבתיות, בהתאם לתכנית הלימודים בשפה של משרד החינוך, תוך התייחסות לכל ההישגים הנדרשים בתחומי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה.
·       נקיים עבודה דיפרנציאלית בכיתות על מנת לקדם כל אחד מהמקום בו הוא נמצא.
·       נבנה תכנית לקידום תלמידים שעדיין אינם קוראים בשטף ובדיוק.
·       נעסוק בהרחבה ובהעשרה של אוצר מלים בהקשר טקסטואלי. נדאג לשלב פיתוח אוצר מלים כחלק אינטגראלי מהעיסוק בטקסטים הכתובים.
נעסוק בהפקת משמעות מטקסטים מגוונים ברמת קריאות ההולמת את שכבת הגיל.
      נדאג לטיפוח סביבות למידה מגוונות ונטפח סביבה התומכת בקריאה באמצעות ספריות כיתתיות.
      נקדיש זמן מדי יום לקריאת ספר.
      נשתף את ההורים והילדים בהשגת יעד קריאה של 10-15 ספרים בשנה בעזרת מעקב שיעשה לאורך השנה.
      נקיים את תכנית "חונכות הורים בקריאה" בשכבות ב – ה פעמיים בשנה.
      נקיים שיעור ספריה בו יחשפו התלמידים לספרים שונים בנושאים מגוונים, כמו כן חשיפת התלמידים לנושא השנתי: מנהיגות (דוד בן גוריון ומנחם בגין).

מעקב אחר התקדמות התלמידים
 : 

נעקוב אחר התקדמות התלמידים מספר פעמים בשנה בעזרת תיעוד תהליכי למידה, נאתר את התלמידים אשר זקוקים לתכניות עבודה ייחודיות-פרטניות על מנת לקדם את הישגיהם בקריאה, הבנת הנקרא ונבנה עבורם תכניות עבודה פרטניות.
 
מאחלת אני לצוות המקצועי ולתלמידים כאחד שנת למידה מאתגרת ומעניינת תוך שיתוף פעולה ולמידה איכותית מייטבית.
 
איילת פרל 
רכזת החינוך הלשוני בבית הספר
 
Comments