הדף השני של אפרת

הדף השני של אפרת

 X 0 0
 X 0X
   
הצלחתי להוסיף טבלה אבל איך מוסיפים עמודה או שורה?


Comments